S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

© PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a. s. 2000-Sat Mar 24 10:39:40 CET 2018. Všetky práva vyhradené.