S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

© PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a. s. 2000-Thu Oct 18 03:48:59 CEST 2018. Všetky práva vyhradené.