Služba karta podielnika je automaticky aktivovaná každému novému klientovi. Súčasní klienti, ktorí ešte nemajú službu karta podielnika aktívnu, si ju môžu aktivovať:

  • na pobočke cez predajcu,
  • zaslaním žiadosti o vygenerovanie Vášho hesla na email prva@penzijna.sk,
  • vyplnením tlačiva Pokyn na zmenu údajov (tlačivo nájdete na našej internetovej stránke www.penzijna.sk). Vašu požiadavku o vygenerovanie hesla uvediete do políčka Iné a podpísané pošlete na adresu Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 818 04 Bratislava 16.

Službu karta podielnika môžete začať používať po aktivácii našou spoločnosťou a obdržaní Vášho hesla.

Služba Vám je aktivovaná bez akýchkoľvek poplatkov.

Prihlasovacím meno do karty podielnika je Vaše rodné číslo bez lomítka, pri zadávaní vygenerovaného hesla dodržiavajte veľké a malé písmená.

V prípade, že zabudnete, alebo stratíte Vaše prístupové heslo do karty podielnika, navštívte našu najbližšiu pobočku, alebo nás kontaktujte emailom na prva@penzijna.sk prípadne telefonicky naše call centrum 02/5960 2222.

Zatiaľ nie je možné vykonávať cez kartu podielnika aktívne operácie.

Aktualizovaný stav Vašej investície bude k dispozícii vždy nasledujúci deň po dni, v ktorom bola operácia vykonaná a spracovaná našou spoločnosťou.© PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a. s. 2000-2019. Všetky práva vyhradené.